Publisert av: sveinharberg | 07/27/2011

Vi minnes

Flere tusen mennesker var samlet i Grimstad til minnemarkering etter terrorangrepene 22. juli. Her er appellen jeg holdt:

Kjære alle sammen, vi har vært igjennom noen ufattelige dager. Vi har opplevd en tragedie vi trodde ikke var mulig, og som vi sliter med å oppfatte. Vi har en klump i magen på grunn av den hjelpeløshet og fortvilelse vi føler og fordi vi ikke finner ord.
At vi i Norge har samlet oss i slike mengder som vi gjør disse dagene, og vi her i Grimstad i dag, er en sterk markering av den avsky vi føler overfor denne typen gjerninger. Samtidig er det en markering av fortsatt tro på ytringsfrihet og demokrati.
Gjerningsmannen som trodde at han gjennom sine grufulle handlinger skulle stoppe engasjementet for likeverd og flerkulturell respekt og forståelse, har feilberegnet det norske folk og vist total mangel på forståelse for denne nasjonens grunnleggende holdninger. Gjerningsmannen ville gjennom anslag mot våre regjeringslokaler og vold mot tilfeldige som oppholdt seg i Oslo, og deretter drap av samfunnsengasjerte ungdommer samlet til sommerleir kneble de som var uenig med ham politisk. Han, og hele resten av verden vil i ettertid se et folk som på en verdig måte, midt i all sorgen, reiste seg på demokratisk vis og sa nei.

Vi skal nå støtte og hjelpe dem som har vært igjennom særdeles tøffe dager og opplevelser. Vi skal være sammen i sorgen over de som er borte. Vi tenker på de familier vi kjenner som har mistet sine, og som politiker tenker jeg ikke minst på mine kolleger og kjente i Arbeiderpartiet og i departementene som har mistet så mange av sine. Vi skal ikke glemme det som har skjedd, men bruke det som en påminning om å verne om de demokratiske verdier vi på mange måter har tatt som en selvfølge. Vi skal hedre de som er rammet med aktiv deltagelse i demokratiet, i valg og i engasjement for politiske saker i tiden fremover. Så må vi love hverandre å aldri glemme at respekt, raushet og toleranse er viktige ingredienser i det samfunnet vi skal fortsette å bygge. Vi takker for at vi fikk alle våre hjem, og lyser fred over minnet til de som mistet sine liv.

Reklamer
Publisert av: sveinharberg | 05/30/2011

Tanker omkring barnehagen

Forrige uke hadde jeg en spennende «barnehagedag» på Universitetet i Agder, campus Grimstad. Utdanningsforbundets barnehageavdeling hadde fått i stand en innholdsrik dag, og ca 80 personer var påmeldt. Det var alt for få lokale politikere tilstede, men noen hederlige unntak var det! Det faglige innholdet var godt, og de forskjellige vinklingene ga en bred tilnærming til de utfordringer dagliglivet i barnehagene står overfor.

Jeg satte pris på å få være en del av programmet for å fortelle om arbeidet med barnehagepolitikk på Stortinget, og etterpå delta i paneldebatt sammen med flere politikere fra regionen. Utfordringen vi politikere står overfor er at vi arbeider mest med de sakene som ikke fungerer, og utfordres i slike sammenhenger på det samme. Oppsummert på den politiske delen av programmet ble det nok litt mye prat om manglende ressurser og litt lite prat om hvordan politikerne ellers kan sette krav og legge til rette for en kvalitetsbarnehage i kommunene. Arrangørene ville snakke om kvalitet på denne konferansen, og la fint opp til det, men i debatten ble det mye økonomi likevel. Egentlig ikke så underlig, for ressursmangelen er en daglig virkelighet også for mange barnehager. Vi må imidlertid ikke glemme at vi her i landet har et av verdens beste barnehagetilbud! Vi har hatt politikere som over lang tid har kjempet for barnehagen, og vi skal fortsatt gjøre det, og det er god kvalitet på det arbeidet som gjøres. Det finnes mange flotte medarbeider som hver eneste dag gir de små barna et styrket utgangspunkt for å mestre videre utdanning og deltagelse i samfunnslivet!

Da er jeg over på et av tankekorsene etter å ha hørt det meste av de faglige innleggene på samlngen (jeg måtte dessverre bort en liten stund på grunn av en legetime). En del av innleggene ga et inntrykk av at dersom et barn ikke kommer seg i barnehage så får de store utfordringer med å greie seg senere i livet. Det er jo slettes ikke tilfelle! Det er mange foreldre som gir barna sine en flott start på livet, og som følger dem opp på en fabelaktig måte. De passer på å gi dem utfordringer, trene dem på de rette tingene, og samtidig gir dem sosial læring i forskjellige sammenhenger.

Det andre tankekorset var følelsen av en avskriving av dem som ikke fikk den nødvendige oppfølging, eller opplevde fæle ting i de første leveårene. Det er helt forferdelig å tenke på alle de barn som opplever overgrep, vold og total mangel på oppfølging i barneårene, og barnehagene har en viktig oppgave og god anledning til å observere og gripe fatt i slike tilfeller. Det jeg mener er viktig å huske, er at gjennom mye oppmerksomhet og god hjelp kan barn med en ødelagt barndom bli store ressurser i voksenlivet. En av foredragsholderne på konferansen, Bente Bergseth, er jo et eksempel på det. Mine tanker her er ikke kritikk av konferansen, bare tanker jeg har hatt i hodet etterpå.

Det er viktig å peke på alle de gode barnehageansatte som gjør en fantastisk innsats, og vi skal som politikere ta på ansvar de utfordringer de har. Vi skal også sette pris på alle de gode foreldre som vil sine barn det beste og som følger dem godt opp både i og utenfor barnehage. Ikke minst skal vi fokusere på å hjelpe hvert enkelt barn, spesielt dem som har hatt vonde opplevelser, og ha tro på positiv utvikling som gjør dem til gode bidragsytere i sosialt felleskap, videre skolegang og arbeidsliv.

Takk for en fin konferansedag i Grimstad!

Publisert av: sveinharberg | 04/27/2011

Fy skam – tenk å gi karakterer!

Ja, omtrent slik blir oppsummeringen etter å ha hørt på de rødgrønne i dagens interpallasjonsdebatt i Stortingssalen. Høyre ved Elisabeth Aspaker løftet debatten om mulighet for forsøk med karaktergiving i siste del av barneskolen. Oslo har søkt om slik mulighet, men har fått avslag fra departementet. Etter at OECD, som er nøytralt og kanskje det mest kompetente organ i Europa på utdanningskompetanse, nå har påpekt at elever i norsk skole trenger tydeligere tilbakemelding på resultater burde statsråden tenke seg om på nytt. Det ble ikke mye nytenking. Etter en debatt på vel en time var det helt klart at regjeringspartiene ikke var klare for å tenke nytt, men gravde seg ned i en dyp ideologigrøft. Samme hva OECD, forskere, andre land eller erfaringer tilsier skal det ikke gies karakter! En samlet opposisjon mente det absolutt ville være lurt å prøve dette, ikke minst fordi en undersøkelse fra Sverige viser at karakterer i barneskolen faktisk bidrar til reduserte sosiale skiller. De svakeste gruppene med minst hjelp fra hjemmet gjorde det merkbart bedre når karakteren viste dem hvordan det gikk. Det inspirerte dem til videre innsats.

Kristin Halvorsen toppet ivrig det hele med å slå fast at karakterer i ungdomsskolen også var noe tull,  men de er der for å rangere elevene foran opptak til videregående opplæring. Da kan vi vel forvente fra statsråden at karakterer i ungdomskolen forsvinner og kun brukes etter jul i 10 klasse, det er jo da opptak til vgs skjer.

Som vanlig fikk ikke Høyres initiativ for å inspirere til økt læringslyst hos elevene noen oppslutning fra de rødgrønne. Jeg er glad det nå ser ut til å bli flere Høyrestyrte kommuner etter valget der vi kan ta politisk lederskap og være innovative og fremtidsrettet i skolesatsingen, så får vi vente ytterligere 2 år før vi får bedret rammebetingelsene på nasjonalt nivå!

Publisert av: sveinharberg | 04/13/2011

Politiet mangler ressurser!

Politiet på Agder har lagt frem en nedbemanningsplan. Dette sier politimesteren er helt nødvendig fordi de ikke har ressurser til å opprettholde dagens virksomhetsstruktur. Det er sikkert både nødvendig og godt at strukturen gjennomgåes med jevne mellomrom, og målet må være å etablere tjenester som gjør at innbyggerne føler seg trygge på at politiet er der og hjelper dem når det trengs. Planen til politiet virker ikke slik. Gjennom å redusere antallet tjenestesteder fra 27 til 11, og redusere staben med nærmere 50 personer er det ingen som føler at det blir en styrket tjeneste. Det er stor utrygghet, og de fleste forstår at avstanden til politi på vakt blir betydelig lengre med disse tiltakene. Det er ikke politimesteren på Agder som er utfordringen. Det er justisministeren som ikke forstår og ser at det nå skjer en nedbygging av tilbudet. Jeg spurte om dette i spørretimen i dag, men Storberget viste ingen forståelse for problemet. Han svarte med at det nå var så mange som ble utdannet til politiet, og mente det var bra. Det hjelper jo ingenting så lenge stillinger legges ned. Det er jo ikke mangel på politifolk, det er mangel på ressurser! Han mente videre at færre tjenestesteder ikke ville gi lengre utrykningstid fordi det ville være patruljer som skulle kjøre rundt i de store områdene. Det blir jo ren bingo om de er i nærheten når noe skjer!

Det er ufattelig at Storberget ikke på noen måte er villig til å se den virkeligheten som utvikler seg, men bare snakker om økning i studenter og økte rssurser uten å se på det økte behovet. Så lenge Storberget er statsråd og de rødgrønne har styringen ser det ut til at vi ikke kan forvente noen bedring!

PS! Dersom du er interessert finner du spørsmålet jeg stilte i spørretimen på Stortinget.no, representanter, Aust-Agder, Svein Harberg. Etterhvert kommer også protokoll med dialogen min med statsråden.

Publisert av: sveinharberg | 04/13/2011

Grunnlaget for tilskuddet til friskolene

Et gjennomgående tema når jeg har besøkt organisasjonene til friskolene i Norge og deltatt i paneldebatter den siste uken, er påpekninger av forskjellsbehandling når det gjelder grunnlaget for tildeling av tilskudd. Friskolene får tilskudd som er en prosentandel av de kostnader den offentlige skolen har, men det er en god del som trekkes fra i utgangspunktet. I paneldebattene har også de rødgrønne antydet at det kan være riktig å se på dette på nytt, og jeg fremmet derfor i Stortinget i dag et forslag om akkurat det. Representantforslaget ender opp i følgende forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget der kriteriene for tilskudd til friskolene gjennomgås med sikte på å sikre at disse reelt samsvarer med intensjonen i Stortingets vedtak om tilskudd til friskoler.

Nå håper jeg regjeringspartiene tar imot invitasjonen og støtter forslaget slik at vi får en god gjennomgang og riktig grunnlag for tildeling til friskolene.

NB! Hele forslaget blir lagt ut på stortinget.no, representanter, Aust-Agder, og under mitt navn kommer forslagene opp (det tar et par dager).

Publisert av: sveinharberg | 04/11/2011

Jens og hjerteavdelingen i Arendal

Jens Stoltenberg benyttet på landsmøtet i helgen anledningen til å skryte av hjerteavdelingen i Arendal, og plassere den som et naturlig valg dersom du vil ha topp kompetanse og topp utstyr når du trenger hjelp med hjertet. Det er flott, og vi håper sykehusledelsen merker seg dette! Det Jens imidlertid glemmer helt, og som gjør det hele litt flaut, er at han omtaler dette som et eksempel på hvordan det offentlige bygger opp gode helsetilbud. Sannheten er at dette hjertesenteret verken hadde hatt utstyr eller menneskelig kompetanse på plass dersom ikke lokalbefolkning og næringslivet hadde fått på plass penger til investeringene. Lokalbefolkningen og næringslivet har reddet en avdeling hver! Det er bakgrunnen for at det er spennende for de beste folkene å arbeide der. Det er bakgrunnen for at Jens vil til Arendal dersom han får hjertetrøbbel. Nå har han sikkert noen tunge stunder etter landsmøtet der han tapte i eget parti, men vi får håpe han ikke trenger hjelp. Jeg håper imidlertid at mine Sørlandskolleger fra AP forteller ham at han kan ikke skryte av Arendal igjen uten å nevne at avdelingen er reddet av lokalbefolkningen og næringslivet! Det skal vi være stolte av. Selv om vi selvsagt ønsker ressurser nok over statsbudsjettet, er det flott at noen stiller opp når det ikke skjer!

Publisert av: sveinharberg | 04/06/2011

Kirkemøtet

I går var jeg på åpningsdagen av det årlige kirkemøtet. Møtet var i Tønsberg. På åpningsmøtet talte kirkerådets leder Svein Arne Lindø, statsråd Rigmor Aaserud, sametingspresident Egil Olli og kommende preses Helga Haugland Byfuglien. Det mest spennede var nok likevel debatten, eller samtalen som de kaller det, med innlegg om de forskjellige sakene som utfordrer kirken for tiden.

Det var også en flott opplevelse å være med på åpningsgudstjenesten i Tønsberg domkirke. Samhandling med og integrering av de samiske språk er et sentralt tema på årets kirkemøte. Gudstjenesten foregikk vekselvis på de tre samiske språk og litt norsk. Flott å oppleve fellesskap på tvers av språkutfordringer.

Jeg var heldig å få hilse fra KUF-komiteen på middagen om kvelden. Det blir en spennende dialog med kirken fremover i den utvikling av egen organisasjon de skal igjennom, og i forhold til de saker som vi skal behandle som en oppfølging av stat/kirke-forliket fra april 2008. Det er viktig at det nå nedlegges et solid arbeid fra begge sider, og at vi får tydelige linjer for videre arbeid. Vi i Høyre vil kjempe for at kirken skal få en reell mulighet til å styre seg selv i et indre demokrati som fungerer godt. Vi som politikere må legge til rette for det, og ikke lage hindringer gjennom detaljert styring.

Publisert av: sveinharberg | 04/04/2011

Datalagringsdirektivet

Etter 9 timers debatt er talerlisten snart slutt, og debatten om datalagringsdirektivet kan avsluttes. Det har vært en forutsigbar debatt, selv om beskrivelsene av motparten har vært sylskarpe og til tider langt fra den sannhet de er ment å beskrive. Jeg kunne også hatt innlegg i debatten, men har valgt å la være fordi det ikke har vært mulig å tilføre debatten noe nytt. Jeg vil bare presisere at Hoksrud tar feil når han sier at vi ikke får lov å delta, eller andre sier at vi ikke får stemme som vi vil. I Høyre er det ikke slik det fungerer. Vi forholder oss til vanlige demokratiske prinsipper både i det interne arbeidet i gruppen og i Stortinget. Det er forøvrig viktig å huske at det fra nær sagt alle partier er politikere som har uttalt seg på tvers av det partiet går for i salen. Alt tyder på at det kun er Høyre som har hatt en prosess som også gjenspeiles i salen, at noen ikke er enige med flertallet.

For meg har det vært en vanskelig sak. Jeg sa umiddelbart da AP hadde lagt frem sitt forslag at dette kunne jeg ikke gå for slik det var lagt frem. Jeg sa også, fordi jeg visste det ville bli endringer, at jeg ville se hva som ble innstillingen før jeg tok stilling til hva jeg ville stemme i salen. Dette har selvsagt ikke media gjengitt, for det ville jo helt ødelegge den enkle forestillingen om at det enkle svaret er for eller imot. Den tydelige skepsisen og motstanden fra noen av oss i Høyre har gitt et forhandlingsresultat som ble langt bedre enn jeg hadde forventet. Det er jeg fornøyd med. Det var likevel ikke enkelt å ta en avgjørelse, men det resultatet vi nå skal stemme over gir viktige seire til Høyre om prinsipper for personvern. Vi har etter min mening tapt noe når det gjelder hvor mye som skal lagres, men vi har også vunnet mye i forhold til data som allerede i dag lagres og som er dårlig beskyttet. Det er viktig å huske at det er mange av de data vi idag diskuterer som allerede lagres. En vesentlig endring er at IP-adresser skal lagres, men dette har alle partier på Stortinget sett verdien av. Spørsmålet var om det skulle gjøres i et nasjonalt direktiv for Norge, eller i tilknytning til EUs direktiv. Forhandlingene ga altså best resultat for personvernet i forhandlinger med AP.

Publisert av: sveinharberg | 04/03/2011

Luftfartshøyskolen Sør og NOKUT

NOKUT er et uavhengig organ som skal sikre kvaliteten i høyere utdanning. Dette gjør de ved å godkjenne nye høyskoleutdanninger, og ved å utføre kontroll med utdanningene som gis på universitetene. Det er også NOKUT som godkjenner de nye universitetene.

Luftfarthøyskolen Sør, som viletablere seg med tilbud både på trafikkflygerutdanning og flygeleder, er altså avhengig av godkjenning fra NOKUT for å komme igang. Det er helt på sin plass. Det som ikke er på sin plass, er at NOKUT krever at ansatte skal være på plass, og lokaler etablert før de vil behandle søknaden. Enhver fornuftig voksen skjønner jo at en ikke kan ansette folk, eller for den saks skyld bygge lokaler, før en vet om en får godkjent det opplegg som er tenkt for utdanningen. All logikk tilsier at en slik søknadsbehandling bør deles i to. Først vurderes studietilbud og læreplaner for å se at det er et relevant og kvalitetsmessig tilbud det legges opp til. Dersom det godkjennes, gis endelig godkjenning for å starte opp når alt det fysiske er på plass. Dette utfordret jeg statsråd Aasland på i spørretimen sist uke, men hun hadde ingen forståelse for at kravene fra NOKUT gjorde det vanskelig eller nærmest umulig for nye å starte opp. Nå vet jeg jo fra før at Aasland ikke er særlig glad i eller vil legge til rette for private utdanninger, men dette topper alt! Dersom skolen nå får et samarbeid med UiA, så kan UiA som universitet opprette dette over natten og bli kontrollert på kvalitet i ettertid. Kanskje er det det vi må gjøre for å få igang tilbudet på Sørlandet.

Det underligste av alt er at NOKUT faktisk behandlet søknaden på det første tilbudet, men nå nekter å behandle andre del fordi det fysiske ikke er på plass. Har noen gitt dem beskjed om å stoppe siden det er et privat tilbud? Foreløpig blir det bare spekulasjon, så får vi se hva videre arbeid og etterlysning av skikkelig offentlig saksbehandling gir av resultat og eventuelle avsløringer!

Publisert av: sveinharberg | 10/04/2010

Sykehusdebatten

Det er til tider frustrerende å være politiker som skal arbeide for å sikre et godt sykehustilbud til innbyggerne i valgdistriktet ditt. Dette er det flere grunner til. For det første er det underlig å se hvordan sentrale aktører legger opp til en debatt som kun omhandler hvordan andre oppfører seg i debatten. Det må vi få en slutt på! For det andre må vi bli enige om hvilken debatt vi skal ta. Argumentene i fagmiljøet omhandler i stor grad hvordan en skal greie å levere i forhold den til enhver tid gjeldende økonomi. Reaksjonene i befolkningen i Aust-Agder dreier seg i all hovedsak om manglende trygghet for at vi vil ha et trygt og godt akutttilbud på sykehuset i Arendal i fremtiden. Sykehusledelsen forsvarer seg gjennom å vise til manglende finansiering i den interne fordelingen i Helse SørØst.

Etter min oppfatning har sykehusets ledelse igjen skapt en debatt ute av kontroll på grunn av manglende evne til kommunikasjon. De burde ha lært nå at det vi vil vite er hva som skal bli i Arendal for å sikre et trygt og godt tilbud av høy kvalitet. Det må de jo forøvrig selv også være helt avhengig av. Når en vet hva som skal og må være, og har kommunisert det, kan debatten om det øvrige starte. Det kan da fordeles utfra demografi, kompetansemiljø, bygningsmessige og utsyrsmessige forhold og sikring av gode og attraktive kompetansemiljø. Dette er strategiarbeid! Å flytte en og en ting, tilsynelatende uten mål og mening (AMK-sentralen) og basert på statistikk på innleggelser har ingenting med strategiarbeid å gjøre!

Samtidig som dette arbeidet går, må vi alle stå sammen om å legge press på Helse SørØst for å få fullført hovedstadsprosessen. Det er i dag situasjonen i hovedstaden som er pengesluket i helseforetaket, og dette må det ordnes opp i. Her har statsråden også et stort ansvar. Det holder ikke å vise til at dette må ordnes internt. Det fungerer ikke – oppdraget blir ikke gjennomført! Da må statsråden følge opp gjennom å være øverste ansvarlige!

I dag skal vi på Agderbenken ha møte med sykehusledelsen. Da får de en anledning til å forklare hvorfor de har foreslått de endringer som ligger som innstilling til styret, og vi får anledning til i dialog med ledelsen å fremme våre bekymringer og ønsker på vegne av innbyggerne. Det er ihvertfall en ting som er sikkert. Dialog med ledelsen er helt avgjørende for å kunne arbeide videre med saken på en god måte.

Neste uke, samme dag som folkemøtet i Arendal, skal vi også utfordre statsråden i debatt i stortingssalen. Vi er spente på om hun kommer til å ta ansvar, men har ingen store forhåpninger!

Older Posts »

Kategorier